Procedura kupna nieruchomości w naszym kraju przez cudzoziemca

Po wejściu naszego kraju do struktur Unii Europejskiej, utworzone zostały tak zwane okresy przejściowe w wielu dziedzinach, aby z jednej strony dostosować gospodarkę czy też prawo naszego kraju do struktur Unii, z drugiej zaś zabezpieczyć poszczególne kraje Unii przed negatywnym wpływem krajów świeżo wstępujących w te struktury. I tak na przykład wiele krajów zachodnich, jak Niemcy czy Austria uniemożliwiły Polakom przez kilka lat po wejściu do Unii legalna prace na ich terytorium, Polska z kolei ogłosiła memorandum na zakup wielu rodzajów nieruchomości przez cudzoziemców. Obecnie procedury są takie, że cudzoziemiec, pragnący nabyć w naszym kraju dom czy mieszkanie, musi spełnić szereg procedur, aby legalnie stać się właścicielem danej nieruchomości. Pierwszym krokiem jest złożenie przez cudzoziemca stosownego wniosku w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji, gdzie wskaże, jaka konkretnie chce kupić nieruchomość. W trakcie prowadzonych przez pracowników ministerstwa procedur rozpatrujących wniosek urzędnicy sprawdzają, jaka motywacja kieruje się wnioskodawca, czy zamierza faktycznie zamieszkać w kupionym domu, jakie są jego związki z naszym krajem, czy kupno danej nieruchomości nie następuje w celu spekulacji handlowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku cudzoziemiec otrzymuje prawo kupna danej nieruchomości. Sama procedura trwa około 4-6 miesięcy, zaś około 50 procent wniosków jest rozpatrzonych pozytywnie.

Cześć, mam na imię Jakub i jestem autorem wpisów na blogu, który właśnie czytasz! Od bardzo długiego czasu zastanawiałem się czy aby na pewno zacząć prowadzić tę stronę, lecz jednak po namowie znajomych zacząłem to robić. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam!