Księgi wieczyste dostępne w Internecie

Każda nieruchomość w naszym kraju, niezależnie od jej rodzaju, posiada założoną księgę wieczystą, gdzie można znaleźć szerokie informacje dotyczące danej nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzone są przy sądach powiatowych, są tam specjalne wydziały, właśnie ksiąg wieczystych, które zajmują się gromadzeniem i aktualizowaniem właśnie takich zapisów. Od kilku już lat następuje archiwizacja ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej, a wiec poza papierową formą ksiąg ich zapisy są dostępne w Internecie. Jest to bardzo wygodna forma korzystania z zapisanych w księgach informacji odnośnie poszczególnych nieruchomości, nie ma potrzeby, jak to było jeszcze do niedawna, wnosić stosowne opłaty i czekać czasami w kolejkach, by uzyskać wgląd do danej księgi wieczystej – obecnie wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Aby jednak móc przeglądać poszczególne księgi wieczyste, niezbędna jest znajomość ich numerów – na podstawie innych danych, na przykład właściciela danej nieruchomości, nie uda nam się wejrzeć w daną księgę. Możliwość obejrzenia ksiąg wieczystych w Internecie jest bardzo ważne zwłaszcza dla kupujących nieruchomości, chociaż oczywiście na potrzeby aktu notarialnego kupna-sprzedaży i tak musimy mieć w wersji papierowej oficjalny wyciąg z danej księgi wieczystej, inaczej notariusz nie przeprowadzi transakcji. Po prostu jeszcze przed samą transakcja warto jest sprawdzić zapis w wersji elektronicznej, czy nieruchomość nie została obciążona kredytem jako zastaw.

Cześć, mam na imię Jakub i jestem autorem wpisów na blogu, który właśnie czytasz! Od bardzo długiego czasu zastanawiałem się czy aby na pewno zacząć prowadzić tę stronę, lecz jednak po namowie znajomych zacząłem to robić. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam!