Już niedługo większa dostępność do kredytów mieszkaniowych

W naszym kraju instytucją powołaną na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku do nadzoru nad bankami jest Komisja Nadzoru Finansowego. Można śmiało powiedzieć, że w porównaniu do wielu krajów europejskich nasz nadzór bankowy działa bardzo dobrze, dowodem na to jest fakt, że Polska nie odczuła praktycznie zawirowania w dziedzinie bankowości, spowodowanego udzielaniem przez banki bardzo wielu toksycznych kredytów, chodzi gównie o kredyty hipoteczne, a wiec na zakup nieruchomości. Niemniej jednak KNF w ostatnich 2 latach wydał kilka kolejnych rekomendacji, których celem było narzucenie bankom działającym w naszym kraju bardziej restrykcyjnej polityki kredytowej, również obowiązującej w sektorze przyznawania kredyt hipotecznych. To spowodowało znaczne zahamowanie ilości uzyskiwanych pozytywnych decyzji kredytowych, a co za tym idzie – znaczne zmniejszenie się ilości transakcji, mających na celu głównie zakup mieszkań i domów. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że restrykcje narzucone przez KNF są zbyt daleko idące, co spowodować może załamanie całej branży budownictwa mieszkaniowego. Wsłuchując się w te głosy KNF ostatnio wydała rekomendację T, która znacząco łagodzi uprzednie restrykcyjne zapisy i daje bankom większą swobodę działania w przyznawaniu klientom poszczególnych rodzajów kredytów. Banki maja kilka tygodni na opracowanie nowych regulacji w dziedzinie przyznawania kredytów dla ludności.

Cześć, mam na imię Jakub i jestem autorem wpisów na blogu, który właśnie czytasz! Od bardzo długiego czasu zastanawiałem się czy aby na pewno zacząć prowadzić tę stronę, lecz jednak po namowie znajomych zacząłem to robić. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam!