Jak założyć agencję nieruchomości

W ostatnim okresie czasu panuje dyskusja nad uwolnieniem wielu zawodów, na wykonywanie których potrzebna jest stosowna licencja – mowa o tak zwanej ustawie deregulacyjnej. Jednak nie wiadomo, czy wejdzie ona w ogóle w życie, a jeżeli tak, to jakie obejmie zawody oraz jakie ostatecznie będą uwarunkowania zniesienia wymogu posiadania stosownych licencji w poszczególnych zawodach. Obecnie chcąc wykonywać zawód licencjonowanego pośrednika w zakresie obrotu nieruchomościami w naszym kraju, bezwzględnie trzeba posiadać licencję pośrednika. Procedura wymaga, aby kandydat na takiego pośrednika ukończył studia podyplomowe w zakresie obrotu nieruchomościami. Następny etap to odbycie półrocznej praktyki w jednym z biur nieruchomości, wskazanych przez uczelnię. Po pozytywnym odbyciu praktyki należy napisać prace dyplomowa z zakresu obrotu nieruchomościami. Obrona tej pracy daje automatycznie danej osobie prawo do otrzymania licencji pośrednika obrotu nieruchomościami. Wtedy dana osoba może już założyć agencje pośrednictwa nieruchomości i świadczyć usługi dla ludności w tym zakresie. Na pewno niezbędne będzie wynajęcie lub kupno pomieszczenia na biuro oraz odpowiednie wyposażenie lokalu w niezbędny sprzęt biurowy, jak komputery i meble biurowe. Warto jest też zatrudnić co najmniej jednego pracownika, bo przecież praca pośrednika polega w głównej mierze na pracy w terenie, ktoś musi w tym czasie być w biurze.

Cześć, mam na imię Jakub i jestem autorem wpisów na blogu, który właśnie czytasz! Od bardzo długiego czasu zastanawiałem się czy aby na pewno zacząć prowadzić tę stronę, lecz jednak po namowie znajomych zacząłem to robić. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam!