Umowa na wyłączność i warunki jej zerwania

Jeśli sprzedając swoją nieruchomość zdecydujemy się na współpracę z agencją nieruchomości, warto jest wybrać taką firmę, która już jakiś czas funkcjonuje na naszym rynku, a dodatkowo posiada dobre wyniki sprzedażowe, a więc jest po prostu skuteczna. Praktycznie w każdej agencji nieruchomości, do której trafimy, zostanie nam zaproponowana do podpisania umowa pośrednictwa z opcją wyłączności – jest to dla każdej agencji najbardziej pożądana umowa, bowiem zabezpiecza interesy danej agencji – zachowuje ona prawo do wynagrodzenia w każdej sytuacji, jeżeli w czasie trwania takiej umowy nieruchomość zostanie sprzedana, nawet w sytuacji, jeżeli sami znaleźliśmy kupca na naszą nieruchomość. Jest wiele agencji, które pracują tylko na umowach opartych o zasadę wyłączności, uważając, że praca na umowach otwartych powoduje, że pomimo zainwestowania w dane oferty czasu i pieniędzy, nie będzie możliwości uzyskania prowizji za pośrednictwo. Umowa na wyłączność zostaje zawarta zawsze na czas określony, zazwyczaj jest to 12 miesięcy, z opcja jej przedłużenia – w przypadku zerwania umowy przez klienta bez uzasadnionej przyczyny agencja zachowuje prawo do wynagrodzenia w takiej wysokości, jak to zostało określone w danej umowie pośrednictwa. Jednak w uzasadnionych przypadkach klient może rozwiązać z agencją umowę bez żadnych konsekwencji – przykładem takiej sytuacji może być to, że agencja dopuściła się rażącego zaniedbania w zakresie czynności, co do których zobowiązała się działać, a co zostało jasno określone w zawartej umowie (na przykład odmowa prezentowania klientom nieruchomości).

Both comments and pings are currently closed.