Procedura kupna nieruchomości w naszym kraju przez cudzoziemca

Po wejściu naszego kraju do struktur Unii Europejskiej, utworzone zostały tak zwane okresy przejściowe w wielu dziedzinach, aby z jednej strony dostosować gospodarkę czy też prawo naszego kraju do struktur Unii, z drugiej zaś zabezpieczyć poszczególne kraje Unii przed negatywnym wpływem krajów świeżo wstępujących w te struktury. I tak na przykład wiele krajów zachodnich, jak Niemcy czy Austria uniemożliwiły Polakom przez kilka lat po wejściu do Unii legalna prace na ich terytorium, Polska z kolei ogłosiła memorandum na zakup wielu rodzajów nieruchomości przez cudzoziemców. Obecnie procedury są takie, że cudzoziemiec, pragnący nabyć w naszym kraju dom czy mieszkanie, musi spełnić szereg procedur, aby legalnie stać się właścicielem danej nieruchomości. Pierwszym krokiem jest złożenie przez cudzoziemca stosownego wniosku w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji, gdzie wskaże, jaka konkretnie chce kupić nieruchomość. W trakcie prowadzonych przez pracowników ministerstwa procedur rozpatrujących wniosek urzędnicy sprawdzają, jaka motywacja kieruje się wnioskodawca, czy zamierza faktycznie zamieszkać w kupionym domu, jakie są jego związki z naszym krajem, czy kupno danej nieruchomości nie następuje w celu spekulacji handlowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku cudzoziemiec otrzymuje prawo kupna danej nieruchomości. Sama procedura trwa około 4-6 miesięcy, zaś około 50 procent wniosków jest rozpatrzonych pozytywnie.

Both comments and pings are currently closed.