Prawa klienta w świetle ustawy deweloperskiej

Prawie rok temu weszła w życie ustawa, która w znacznej mierze reguluje stosunki i wzajemne relacje pomiędzy deweloperami a ich klientami – dlatego została powszechnie nazwana ustawa deweloperska. Została ona pomyślana w ten sposób, aby bardziej chronić prawa poszczególnych klientów w odniesieniu do ich relacji z deweloperami, mająca zapobiegać sytuacjom zdarzającym się nierzadko w przeszłości, kiedy to klient wpłacał określone pieniądze na konto dewelopera, zawierając umowę na kupno mieszkania w budynku, który będzie powstawał. Tymczasem deweloper korzystał z tych pieniędzy przy budowie zupełnie innego obiektu, a w przypadku nietrafnej inwestycji okazywało się, że klient pozostawał i bez pieniędzy, i bez mieszkania W myśl przepisów nowej ustawy pieniądze wpłacane przez klienta, również uzyskiwane na skutek skorzystania z kredytu hipotecznego, zostają wpłacone na specjalny rachunek powierniczy. Deweloper może z nich korzystać tylko w ograniczonym zakresie, jeżeli zrealizuje kolejny etap budowy danej inwestycji i rozliczy się z tego. Kolejna nowość bardzo korzystna dla klienta to samo zawieranie umów przedwstępnych z deweloperem – są one zawierane obecnie w formie umowy notarialnej, co daje większą możliwość dla klienta dochodzenia swoich praw przed sadem w przepadku nieczystych zagrań ze strony dewelopera, łatwiej jest uzyskać tytuł wykonalności wyroku sadowego w konkretnej sprawie, związanej z kwestia odzyskania swoich pieniędzy, którymi dysponował deweloper. Deweloperzy trochę obawiali się tej ustawy, dlatego jeszcze przed jej wejściem w życie starali się wybudować jak najwięcej mieszkań.

Both comments and pings are currently closed.