Spółdzielnie mieszkaniowe i lokatorzy

Zakup własnego mieszkania, czy postawienie domu wymaga dużych możliwości finansowych kupującego. Dlatego sprawdzonym rozwiązaniem stała się działalność spółdzielni mieszkaniowych. Lokator wnosi ustalony wkład własny i staje się najemcą lokalu mieszkalnego spółdzielni. Takie nieruchomości są nadal własnością spółdzielni, jednakże lokator za uiszczeniem odpowiedniej opłaty czynszu ma prawo do pełnego korzystania z lokalu. Z kolei administrator zobowiązany zostaje do prawidłowego kierowania bieżącymi sprawami dotyczącymi nieruchomości, dbania i koordynację prac remontowych dotyczących prawidłowej eksploatacji budynku. Tak więc w zakres czynności administratora wchodzi dbałość o urządzenia techniczne, warunki sanitarne, estetykę otoczenia, czy też tworzenie placów zabaw dla dzieci. Zarządzanie nieruchomościami nie jest sprawą prostą. Wymaga ogromnym zdolności organizacyjnych, wiedzy i doświadczenia, jak i umiejętności kierowania zespołem. Zarządzający nieruchomościami musi także pamiętać, że pozyskane pieniądze muszą być właściwie inwestowane, by warunki mieszkaniowe lokatorów stawały się coraz lepsze, a nie występowała sytuacja odwrotna do zamierzonej. Dobra gospodarność zarządców nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych sprawia, że ogromne blokowiska stają się mniej uciążliwe i zatłoczone.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Za co, gdzie i za ile budujemy dom

Wszystko zaczyna się od marzeń. Pojawiają się one, łapią za serce i drążą myśli. Pragnienie posiadania własnej nieruchomości staje się tak silne, że zaczyna zmuszać do podjęcia konkretnych działań. Trudno zebrać odpowiednią kwotę funduszy, by szybko i tanio zbudować dom. W tym wypadku z pomocą naprzeciw wychodzą doradcy finansowi banków. Pracownik banku pomoże dostosować ratę zaciągniętego kredytu do potrzeb i możliwości finansowych kredytobiorcy. Z reguły takie kredyty zaciągane są na wiele długich lat. Nierzadko ich splata waha się nawet do trzydziestu, czterdziestu lat. W takich sytuacjach kredyt na zakup nieruchomości obwarowany jest wieloma zabezpieczeniami na skutek rożnych zdarzeń losowych. Z reguły takie kredyty posiadają inne oprocentowanie niż kredyty konsumpcyjne, a i ich prowizja także naliczana jest w inny sposób. Jednym mankamentem, który banki zaczęły coraz częściej stosować, jest warunek, by starając się o kredyt na postawienie nieruchomości posiadać już wytyczony plac pod budowę, czyli posiadać nieruchomość w postaci działki budowlanej. Posiadanie własnej działki budowlanej jest o tyle sprawą istotną, by w przyszłości nie doszło do sytuacji, że okazało się iż działka posiada innego właściciela, a więc stosują zasadę domniemania dom staja się własnością właściciela gruntu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Prawo własności na co dzień

Planując wspólne życie młoda para planuje najczęściej zakup własnego mieszkania. Jest to sprawa tak naturalna, jak codzienny zakup chleba. Tu pojawiają się zasady określające nieruchomości lokalowe. Zostają one utworzone na zasadzie ustawy o własności lokali. Pojęcie takiej nieruchomości obejmuje zarówno lokal przeznaczony na zamieszkanie jak i inną działalność usługową lub wytwórczą. Niezbędny w takim wypadku jest wpis w księdze wieczystej. Warto zaznajomić się tutaj z pojęciem nieruchomości wspólnej. W skład takiej nieruchomości wlicza się elementy budynku, które wiążą się z zamieszkiwaniem w budynku wszystkich lokatorów i obszarem na którym zlokalizowana została posesja. Warto także pamiętać podczas zakupu mieszkania o zwróceniu uwagi na takie składniki posesji, jak piwnica, komórka, strych, czy prawo do korzystania z garażu. Podczas planowania takiego zakupu uzasadnione jest korzystanie z usług biura nieruchomości. Osoba odpowiednio przeszkolona, z pełnym profesjonalizmem działania pomoże przebrnąć potencjalnemu klientowi przez wszelkie zawiłości przepisów prawnych. Doradzi i wskaże najlepsze rozwiązanie dotyczące tak ważnej inwestycji, jaką jest zakup własnego mieszkanka. Zdarza się często, że nieuczciwy właściciel próbuje sprzedać lokal ukrywając różnego rodzaju oszustwa. Pomoc pośrednika jest w takim wypadku gwarancją uniknięcia nieprzewidzianych komplikacji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W drodze do marzeń

Czym byłoby by życie człowieka bez marzeń. Pragnienie posiadania jest cechą przypisaną rodzajowi ludzkiemu. Każde własne nieruchomości są niejako drogą do osiągnięcia wytyczonego celu. Niewielki obszar ziemi może stać się miejscem samorealizacji. Nietypową nieruchomością może okazać się zakup, czy też stworzenie niewielkiego obszaru leśnego. W dobie zakurzonych i zatłoczonych miast niewielki choćby zagajnik może stać się pomysłem na udany biznes. Mieszkańcy zatłoczonych arterii chętnie uciekają na łono natury, by choć na chwilę zachłysnąć się oddechem przyrody. Parki leśne są niejako płucami wielkomiejskich aglomeracji. Koncepcja osiedli domków jednorodzinnych postawionych w parkach leśnych może okazać się wielkim strzałem w dziesiątkę. Dom osadzony w cieniu rozłożystych konarów drzew jest celem wielu zmęczonych ciągłych hałasem i szumem zatłoczonych miast osób. Zakup nieruchomości poza granicami miasta sprawia, że powrót z pracy, zakupy w kolosalnych pasażach handlowych nie budzą już takiego przerażenia. Wystarczy przekroczyć magiczną granicę miasta, by poczuć powiew lasu, usłyszeć śpiew ptaków i zregenerować organizm przed kolejnym dniem pracy, szarością dnia codziennego i nieustającą gonitwą za jutrem. Współczesna cywilizacja wymusza na człowieku optymalnych rozwiązań przeciwdziałania negatywnym skutkom postępu techniki i nauki.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Trudne i szerokie definicje własności

Niektóre wyrażenia trudno określić jednostkowo. Pojęcie nieruchomości okazało się problematyczne. Okazało się, że nieruchomości można naliczyć wiele. Przykładem takich nieruchomości może być; leśna, lokalowa, budynkowa, rolna. Nietypową formą okazała się zasada nieruchomości piętra w Kodeksie Napoleona. Opierała się ona na tym, że istniała własność pięter budynku. Zasada ta odnalazła swoje odniesienie w prawie dwudziestego pierwszego wieku. Tak więc i obecnie prawo własności piętra może znaleźć swoje zastosowanie w regulacji prawnej. Szeroki zakres definicji sprawił, że niejednokrotnie sprawa wymaga zasięgnięcia porady prawnika, czy też roszczeń na drodze sądowej. Jednakże podstawowa znajomość i zapoznanie się z kodeksem sprawia, że wielu błędów można uniknąć, by cieszyć się z posiadania własnej nieruchomości. Majątek trwały jest idealną inwestycją i zabezpieczeniem przyszłości. Myśląc o zapewnieniu dobrego startu w dorosłość dla dzieci warto pomyśleć o przemyślanej lokalizacji środków własnych, która przyniesie korzyści i zapewni maksymalizację zysków. Świadoma i przynosząca dochody nieruchomość pomoże zapewnić byt i stabilizację rodziny na wiele długich lat. Posiadanie takiego dobrodziejstwa sprawi, że można będzie wykorzystać własność jako podwaliny na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też wydzierżawić i pobierać z tego tytułu odpowiednie gratyfikacje.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Rolnik orze pole

Ciepły chleb i świeże bułeczki najlepiej smakują rano i stanowią nieodłączny element polskiego śniadania. Warto w takim razie pochylić się na chwilę nad pojęciem rolnika i zastanowić się jaką formę stanowią nieruchomości rolne. I w tym zakresie prawo odnalazło sposób na regulację tego zagadnienia. Kodeks cywilny wprawdzie definiuje to pojęcie, jednakże większy nacisk kładzie się tutaj na rodzaj zastosowania nieruchomości. W tym przypadku największą definicję nieruchomości rolnej określa ustawa o podatku rolnym. Miano gospodarstwa rolnego także odnalazło soje regulacje prawne w formułowaniu kodeksu cywilnego. Rolnik oprócz ciężkiej i wytężonej pracy na polu musi być także świadomy statutu prawnego swojej nieruchomości, swojego gruntu. Musi mieć wiedzę nie tylko rolniczą, wiedzieć jaka jest jego ziemia i co można na niej zasiać, czy posadzić, ale musi także mieć moc prawną do użytkowania nieruchomości. Obecnie rolnicy są wspierani poprzez fundusze płynące z zasobów Unii Europejskiej. Każdego roku na odpowiednio sformułowanych wnioskach tabelarycznych jak i graficznych wykazują jak przedstawia się forma zagospodarowania nieruchomości. Zanim na stół trafi pulchny i pachnący chleb, mija wiele miesięcy ciężkiej i mozolnej pracy zarówno fizycznej jak i drobnej księgowości, z którą musi zaprzyjaźnić się każdy rolnik.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Paremia, określenie w regulacji własności

Marzenia o własnym domu, czy budowaniu firmy od pierwszej, w dosłownym ujęciu, cegiełki często spędzają sen z powiek i są marzeniem błąkającym się przez wiele lat w umyśle człowieka. W dwudziestym pierwszym wieku, w epoce banków i innych instytucji finansowych uzyskanie kredytu hipotecznego nie stanowi większego problemu. Gdy sen powoli zaczyna się spełniać, należy zwrócić uwagę na pełną kontrolę prawną powziętego przedsięwzięcia. Czasem wystarczy mała nieuwaga, drobne niedopatrzenie szczegółu, by uzyskane nieruchomości stały się kolosalnym problemem. Który sprawi, że radość posiadania zamieni się w koszmar wielu rozpraw sądowych. Warto uświadomić sobie, że łacińskie wyrażenie superficies solo cedit, funkcjonujące w polskim słowniku jako premia, oznacza, że w momencie konfliktu, gdy właścicielem gruntu jest inna osoba niż właściciel postawionej posesji, następuje zasada domniemania, że budynek, czy budynki stanowią własność właściciela gruntu, a nie tego co je postawił. Oczywiście również i w prawie polskim występują od tej zasady pewne odstępstwa. Jednakże należy zawsze szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi zagrożeniami i zabezpieczyć się, by uniknąć wszelkich komplikacji prawnych. Znajomość podstawowych elementów prawa pomaga uniknąć wielu kłopotów życia codziennego. Mając na uwadze pewne tajniki wiedzy i wykorzystanie ich pozwala na budowanie stabilnej przyszłości.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Pojęcie własności nieruchomości

Pojęcie własności dla przeciętnego śmiertelnika często kojarzy się z czymś co należy tylko do niego. Warto jednak zauważyć, że każde pojęcie własności posiada odpowiednie regulacje prawne. Regulacje te dotyczą również określenia wyrażenia nieruchomości. Kodeks cywilny w myśl artykułu czterdziestego szóstego mówi, że nieruchomości stanowią także obszary gruntu, które są odrębną własnością, są to także budynki powiązane z tym gruntem. Nieruchomością mogą być także budynki, jak i odrębną nieruchomość mogą stanowić również fragmenty budynków. Posiadanie własnościowego mieszkania na wykupionym odcinku gruntu też można określić mianem nieruchomości. W rachunkowości nieruchomość, czy grunt określa się jako majątek trwały. Wynika to z logiki sformułowania określenia. Wiadomo, że takiej formy własności nie można przenieść w inne miejsce, jest ona przypisana pewnemu obszarowi i nie można nim dysponować w taki sposób jak majątkiem obrotowym. Warto także zauważyć, że stanem prawnym posiadania określonej nieruchomości zajmuje się osoba uprawniona do prowadzenia wpisów w księdze wieczystej. Pełną regulację prawną określa ustawa o księgach wieczystych i hipotekach. Zapis dokonany w biurze notarialnym ma moc wiążącą i jest regulowana prawnie. Niekiedy jednak trudniejsze sprawy związane z podobnym majątkiem trwałym muszą być rozpatrywane za pośrednictwem prawnika.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W cieniu własnego ogródka

Lato to czas wypoczynku i rekreacji. Powszechnie wiadomo, że praca na świeżym powietrzu sprzyja budowaniu własnej kondycji i tężyzny fizycznej na lata. W tym wypadku posiadanie własnej nieruchomości, jaką jest pewien obszar gruntu stwarza kolosalne możliwości. Może to być określone jako działka hodowlana, gdzie właściciel poświęci się pasji hodowli zwierząt w zależności od upodobania. Często hobby może wiązać się z dodatkowym źródłem dochodu, na przykład może to być hodowla rasowych psów czy też koni. Można także zająć się działalnością woluntarystyczną i założyć schronisko dla zwierząt. Takie nieruchomości można potraktować również bardziej osobiście i stworzyć własny zakątek ciszy i relaksu. Taka działka może okazać się idealnym sposobem na tani wypoczynek i złapanie świeżego oddechu w zapylonym mieście. Kawałek własnej ziemi stwarza nieograniczone możliwości planowania dla wyobraźni człowieka. Szczególnie uwidacznia się to na wiosnę, gdy działkowicze chełpią się pierwszymi nowalijkami i z radością przyglądają się z bliska urokom budzącej się do życia przyrody. Każdy z właścicieli takich nieruchomości z radością wykorzystuje każdy promień wiosennego słońca, by zająć się pracą na własnym kawałku ziemi. Największą radość i korzyść z posiadania takich własności jak grunty rolne czerpią rolnicy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Majątek na lata

Majątek dla każdego człowieka określany jest indywidualnym pojęciem. Może być on traktowany w różnych kategoriach. Jednakże nieruchomości, którymi zwykle określa się pewien obszar gruntu, czy budynku stanowi majątek dający pewien model poczucia bezpieczeństwa i zabezpieczenia finansowego. Zdrowie, szczęście własnej rodziny wprawdzie jest najważniejsze, jednakże pewność bezpiecznego jutra jest wartością priorytetową. Posiadanie nieruchomości sprawia, że możliwości budowania przyszłości najbliższych są znacznie prostsze i stwarzają większe możliwości działania. Najznaczniejszą formą nieruchomości jest własny dom. Dom jest ostoją i bezpieczną przystanią, do której człowiek wraca po ciężkim dniu pracy, miejscem, które nigdy nie umiera i powraca we wspomnieniach po latach. Daje poczucie stabilizacji i jest najważniejszą oazą ciszy i spokoju ludzkiej istoty. Bez domu nie może prawidłowo funkcjonować podstawowa jednostka społeczna jaką jest rodzina. Mieszkanie jest także pewną formą własnej nieruchomości i stanowi namiastkę domu, choć klimat starego domu, ze skrzypiącymi schodami, pachnącym starością strychem jest zawsze wyjątkowy i unikatowy, jedyny w swoim niezaprzeczalnym uroku i własnej historii. Historia starego domu to tupot dzieci biegnących po schodach, czy dłoń drugiej osoby w blasku ciepłego kominka.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn