Małe mieszkania wciąż na topie

W naszym kraju na rynku nieruchomości, jeżeli chodzi o mieszkania, w poszczególnych okresach czasu panowały różne trendu – nawet biorąc pod uwagę okres czasu od przemian ustrojowych, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX stulecia. Generalne przez te ostatnie lata dużym powodzeniem cieszyły się mieszkania nieco większe, przy dużych możliwościach kredytowych rodzin korzystano z tego, kupując mieszkania bardziej obszerne – z jednej strony było to również inwestowanie w przyszłość, na okoliczności powiększania się rodziny. Jednak kilka lat temu, na skutek różnych zdarzeń, w Polsce mieszkania o większym metrażu zaczęły sprzedawać się dużo gorzej – za to na topie znalazły się mieszkania bardzo małe, kompaktowe, w stylu tak zwanych kawalerek oraz mieszkania czterdziestokilkumetrowe. Taki właśnie trend ma miejsce na rynku nieruchomości do dziś, deweloperzy bardzo szybko przystosowali się do oczekiwań klientów pod tym względem i obecnie realizują w większości właśnie mieszkania małe. Przyczyny takiego stanu rzeczy to głównie trudności klientów w otrzymaniu kredytów hipotecznych w wysokości odpowiedniej do kupna większego mieszkania, wiec rodziny kupują mniejsze lokale i starają się je jak najlepiej zagospodarować. Kolejna przyczyna to ograniczenia w programie, który jeszcze do niedawna obowiązywał, a wiec Rodzina na swoim, gdzie możliwe były do kupienia w ramach danego programu tylko mieszkania nieduże.

Both comments and pings are currently closed.