Już niedługo większa dostępność do kredytów mieszkaniowych

W naszym kraju instytucją powołaną na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku do nadzoru nad bankami jest Komisja Nadzoru Finansowego. Można śmiało powiedzieć, że w porównaniu do wielu krajów europejskich nasz nadzór bankowy działa bardzo dobrze, dowodem na to jest fakt, że Polska nie odczuła praktycznie zawirowania w dziedzinie bankowości, spowodowanego udzielaniem przez banki bardzo wielu toksycznych kredytów, chodzi gównie o kredyty hipoteczne, a wiec na zakup nieruchomości. Niemniej jednak KNF w ostatnich 2 latach wydał kilka kolejnych rekomendacji, których celem było narzucenie bankom działającym w naszym kraju bardziej restrykcyjnej polityki kredytowej, również obowiązującej w sektorze przyznawania kredyt hipotecznych. To spowodowało znaczne zahamowanie ilości uzyskiwanych pozytywnych decyzji kredytowych, a co za tym idzie – znaczne zmniejszenie się ilości transakcji, mających na celu głównie zakup mieszkań i domów. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że restrykcje narzucone przez KNF są zbyt daleko idące, co spowodować może załamanie całej branży budownictwa mieszkaniowego. Wsłuchując się w te głosy KNF ostatnio wydała rekomendację T, która znacząco łagodzi uprzednie restrykcyjne zapisy i daje bankom większą swobodę działania w przyznawaniu klientom poszczególnych rodzajów kredytów. Banki maja kilka tygodni na opracowanie nowych regulacji w dziedzinie przyznawania kredytów dla ludności.

Both comments and pings are currently closed.