Jak założyć agencję nieruchomości

W ostatnim okresie czasu panuje dyskusja nad uwolnieniem wielu zawodów, na wykonywanie których potrzebna jest stosowna licencja – mowa o tak zwanej ustawie deregulacyjnej. Jednak nie wiadomo, czy wejdzie ona w ogóle w życie, a jeżeli tak, to jakie obejmie zawody oraz jakie ostatecznie będą uwarunkowania zniesienia wymogu posiadania stosownych licencji w poszczególnych zawodach. Obecnie chcąc wykonywać zawód licencjonowanego pośrednika w zakresie obrotu nieruchomościami w naszym kraju, bezwzględnie trzeba posiadać licencję pośrednika. Procedura wymaga, aby kandydat na takiego pośrednika ukończył studia podyplomowe w zakresie obrotu nieruchomościami. Następny etap to odbycie półrocznej praktyki w jednym z biur nieruchomości, wskazanych przez uczelnię. Po pozytywnym odbyciu praktyki należy napisać prace dyplomowa z zakresu obrotu nieruchomościami. Obrona tej pracy daje automatycznie danej osobie prawo do otrzymania licencji pośrednika obrotu nieruchomościami. Wtedy dana osoba może już założyć agencje pośrednictwa nieruchomości i świadczyć usługi dla ludności w tym zakresie. Na pewno niezbędne będzie wynajęcie lub kupno pomieszczenia na biuro oraz odpowiednie wyposażenie lokalu w niezbędny sprzęt biurowy, jak komputery i meble biurowe. Warto jest też zatrudnić co najmniej jednego pracownika, bo przecież praca pośrednika polega w głównej mierze na pracy w terenie, ktoś musi w tym czasie być w biurze.

Both comments and pings are currently closed.