Czy warto inwestować w nieruchomości

Na całym świecie inwestuje się w różnego rodzaju nieruchomości, takie rodzaje inwestycji w okresie długoterminowym uznane są powszechnie przez analityków rynków finansowych za bezpieczne, przynoszące również określone korzyści. Trochę tą wiarą w inwestycje w nieruchomości została zachwiana w ciągu ostatnich kilku lat, począwszy od roku 2009, kiedy to kryzys zarówno gospodarczy, jak i finansów publicznych zaczął nękać kolejne kraje nie tylko już w Europie, ale i na całym świecie (przykład – USA i Japonia). Ceny nieruchomości na całym świecie zaczęły gwałtownie spadać, głównie dotyczyło to ceny domów mieszkalnych, na rynku zaczęło się gromadzić coraz więcej tego rodzaju nieruchomości, zaś liczba przeprowadzanych transakcji kupna-sprzedaży spadał z każdym rokiem. Do chwili obecnej rynek nieruchomości na świecie jeszcze nie doszedł do stanu równowagi, chociaż w USA, skąd wszystko się zaczęło, widać już w ostatnich miesiącach lekkie drgnięcie – zaczęła rosnąć delikatnie sprzedaż domów mieszkalnych, zaś ich ceny stanęły w miejscu – już nie spadają w dół. Jak przekonują znawcy rynku nieruchomości w Polsce, jest obecnie bardzo dobry okres dla inwestycji we wszelkiego rodzaju nieruchomości, bowiem ceny wielu z nich są poniżej ich realnej wartości i małe są szanse, aby jeszcze się obniżały – bardziej jest prawdopodobny ruch w stronę przeciwną, w kierunku umacniania się obecnych cen i stopniowego ich wzrostu.

Both comments and pings are currently closed.