Czy obecnie jest dobry czas na inwestycje w nieruchomości

Od kilku już lat, bo praktycznie od roku 2009, nastąpiło znaczne spowolnienie, jeżeli chodzi o sprzedaż różnego rodzaju nieruchomości na polskim rynku. Podobnie zresztą wygląda sytuacja w większości rozwiniętych krajów Europy i świata, gdzie kryzys gospodarczy oraz finansowy sprawił, że mniej chętnie zaczęto inwestować w nieruchomości. Jednak rynek nie znosi próżni i w niektórych krajach, w tym w USA, już stopniowo coraz więcej osób zaczyna kupować domy czy obiekty handlowo-usługowe. Czy w naszym kraju nastąpił już ten moment, by inwestycja w nieruchomości była na tyle opłacalna, by inwestorzy rozpoczęli większe zakupy w tym sektorze? Na pewno jedna z przeszkód przełamania spowolnienia na rynku nieruchomości jest ostrożna strategia banków przy udzielania kredytów hipotecznych, co wynika w prostej linii z rekomendacji T oraz S, wydanych nie tak dawno przez Komisje Nadzoru Finansowego. Kolejna kwestia to nadal niepewna sytuacja w Europie, jeżeli chodzi o gospodarki niektórych krajów, zagrożone bankructwem – mowa tu o takich państwach jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia i Włochy. Niepewność w strefie euro powoduje, iż większość inwestorów, którzy posiadają środki finansowe na inwestycje w nieruchomości, wstrzymuje się do czasu wyjaśnienia sytuacji albo też inwestują oni w bezpieczne instrumenty rynkowe, jak złoto czy obligacje państw o stabilnej gospodarce.

Both comments and pings are currently closed.